fbpx

De geschiedenis van de heilige vrouwelijkheid in Tantra en Yoga strekt zich uit over millennia en is geworteld in oude beschavingen die het goddelijke vrouwelijke als de creatieve kracht van het universum vereerden. Van vroege godinnenverering tot de opkomst van Bhakti-heiligen en de Tantrische renaissance, heeft de betekenis van heilige vrouwelijkheid altijd een leidende rol gespeeld in deze spirituele tradities.

De Essentie van Goddelijke Vrouwelijkheid

Goddelijke vrouwelijkheid is een krachtige energie die in ieder van ons aanwezig is, ongeacht ons geslacht. Het is de essentie van Shakti, de oeroude kosmische energie die alle creatie doordrenkt met leven en bewustzijn. Het omarmen van goddelijke vrouwelijkheid gaat niet over het voldoen aan maatschappelijke opvattingen van vrouwelijkheid. Maar eerder over het erkennen en eren van de heiligheid van ons bestaan. Het is een uitnodiging om het volledige spectrum van onze emoties, verlangens en sensualiteit te omarmen zonder schaamte of oordeel.

In de vroege samenlevingen werd het goddelijke vrouwelijke vereerd als de belichaming van creatieve kracht en vruchtbaarheid. Godinnenverering was wijdverbreid, en de vrouwelijke godheden werden gevierd als de voedende krachten van de natuur. Deze vroege uitingen van heilige vrouwelijkheid legden de basis voor de latere opkomst van spirituele tradities.

De Heilige Unie van Tantra en Yoga

Tantra en Yoga zijn twee oude tradities die elkaar prachtig aanvullen. Terwijl Yoga zich richt op spirituele discipline en de harmonisatie van geest, lichaam en ziel. Viert Tantra het leven in al zijn facetten. Inclusief de sensuele en materiële aspecten. Samen vormen ze een heilige dans van balans en integratie. Waarbij we worden uitgenodigd om de lijnen van spiritualiteit en het dagelijkse leven met elkaar te verweven.

Tantra: De Viering van het Leven

In tegenstelling tot populaire misvattingen gaat Tantra niet alleen over seksuele praktijken. Het is een holistische benadering van het leven die de lichte en donkere aspecten van het bestaan omarmt. En de beperkingen van dualiteit overstijgt. Tantra erkent dat elk moment, elke ervaring en elke sensatie het potentieel heeft voor diepgaand spiritueel ontwaken. Elk moment is een kans om het plezier van eenheid te ervaren. In mijn werk als tantrica integreer ik pleasure in de dagelijkse activiteiten. En leer ik hoe we het kunnen gebruiken voor persoonlijke transformatie en manifestatie. Pleasure rituelen zijn een integraal onderdeel van deze weg, waarbij we plezier met aandacht en eerbied benaderen.

Door bewust onze zintuigen te verkennen, ontwaken we tot de schoonheid en magie van alledaagse ervaringen. Of het nu gaat om het genieten van de smaak van een heerlijke maaltijd. Het luisteren naar ziel-roerende muziek. Of het voelen van de aanraking van een zachte bries. Elk moment wordt een poort naar het goddelijke. Tantra leert ons om onze verlangens te omarmen. Onze sensualiteit te vieren. En de heiligheid van ons fysieke lichaam te eren. Hierdoor openen we onszelf voor een diepere verbinding met het universum en de diepgaande wijsheid die in ons huist.

Goddelijke Vrouwelijkheid in de Tantras

Tantra, als een spirituele weg, begon te bloeien rond de 5e tot 6e eeuw na Christus. In deze periode werden de vroege Tantrische teksten, bekend als Tantras, geschreven. Deze teksten omarmden het concept van Shakti. Het goddelijke vrouwelijke principe, als de creatieve en dynamische energie die alle bestaan doordringt. Shakti werd vaak afgebeeld als een godin, en haar verering was een integraal onderdeel van vroege Tantrische rituelen en praktijken.

In de Tantras namen de vrouwelijke godinnen, zoals Kali, Durga en Tripura Sundari, een prominente plaats in. Ze vertegenwoordigden verschillende aspecten van het goddelijke vrouwelijke, van de krachtige en transformerende Kali tot de vriendelijke en voedende Durga. Deze godinnen belichaamden het volledige spectrum van vrouwelijke energieën en kwaliteiten. En ze benadrukten het belang van het omarmen van de totaliteit van het bestaan.

Yoga: De Innerlijke Reis

Yoga neemt ons daarentegen mee op een innerlijke reis van zelfontdekking en zelfverwerkelijking. Door de beoefening van asana’s, pranayama en meditatie dringen we door tot de diepten van onze geest en ziel. Waarbij we de verborgen recessen van ons bewustzijn onthullen. Yoga biedt ons de tools om het gebabbel van de geest tot rust te brengen, zodat we de stilte en helderheid kunnen ervaren die diep in ons huizen. Een van de yogapaden die diep verbonden is met het goddelijke vrouwelijke is Bhakti Yoga.

Bhakti Yoga is het pad van toewijding en liefde, waarbij beoefenaars een diepe en oprechte verbinding met het goddelijke cultiveren. In deze heilige reis opent de beoefenaar zijn of haar hart volledig voor de goddelijke aanwezigheid en ziet het goddelijke in alle aspecten van creatie. De essentie van Bhakti Yoga ligt in het overgeven van het ego en het aanbieden van alle handelingen, gedachten en emoties als daden van toewijding. Het goddelijke vrouwelijke wordt geëerd als de belichaming van onvoorwaardelijke liefde, mededogen en voedende energie. Door het zingen van devotionele liederen (bhajans), het reciteren van gebeden en het onderdompelen in de herinnering aan het goddelijke, ervaart de beoefenaar een diep gevoel van eenheid met het goddelijke vrouwelijke, waarbij de grenzen van het zelf worden overstegen en de grenzeloze liefde die door heel het bestaan stroomt, wordt omarmd.

De Opkomst van de Bhakti-beweging

De Bhakti-beweging richtte zich op het pad van toewijding en liefde jegens het goddelijke, waarbij formele rituelen en kastendiscriminatie werden overstegen. In deze periode speelden veel vrouwelijke mystici en dichters, bekend als Bhakti-heiligen, een cruciale rol bij het verheffen van de status van vrouwen en het benadrukken van het belang van heilige vrouwelijkheid.

Prominente Bhakti-heiligen zoals Mirabai, Andal en Akka Mahadevi uitte hun toewijding aan het goddelijke in gepassioneerde verzen en liederen, waarbij ze vaak metaforen van liefde en eenwording gebruikten om hun relatie met het goddelijke te beschrijven. Hun poëtische uitingen vierden het goddelijke vrouwelijke als de ultieme minnaar en spirituele gids, waarbij ze braken met conventionele normen en maatschappelijke beperkingen.

Goddelijke Vrouwelijkheid Omarmen: Een Oproep tot Heelheid

Het omarmen van goddelijke vrouwelijkheid is een reis van heelheid en integratie. Het roept ons op om de heiligheid van ons bestaan te vieren en te erkennen dat we vaten zijn van goddelijk bewustzijn. Tantra en Yoga bieden ons de middelen om op deze transformerende weg te gaan en nodigen ons uit om de kosmische dans van Shakti en Shiva binnen in onszelf te dansen.

Tantra Yoga moedigt ons aan om onze seksualiteit te omarmen, niet als een bron van schaamte of zonde, maar als een krachtige levensenergie die ons spirituele groei en zelfbewustzijn voedt. Het leert ons deze energie te gebruiken om ons bewustzijn te verheffen en harmonie te creëren binnen in onszelf en in onze relaties.

Door Tantric Yoga in je dagelijks leven te integreren, maak je een transformerende ervaring door die je relatie met je lichaam, je seksualiteit en de wereld om je heen ingrijpend kan veranderen. Bij Ashira Tantra leer ik je om plezier te omarmen als een heilige weg naar spirituele groei en om op een reis van zelfontdekking en zelfliefde te gaan.

Terwijl je dit heilige pad bewandelt, onthoud dat goddelijke vrouwelijkheid niet beperkt is tot gender, maar een uitdrukking is van de universele energie die in alle wezens huist. Omarm je verlangens, eer je sensualiteit en koester de verbinding met je innerlijke zelf. Hierdoor zul je je zintuigen ontwaken tot de schoonheid en magie van het leven en de transformerende kracht van Tantra en Yoga in jezelf ontsluiten.

WEBSITE:

https://www.ashiratantra.com/

SOCIAL MEDIA:

https://www.youtube.com/channel/ashiratanra

SOCIAL MEDIA 2:

https://www.tiktok.com/@ashiratantra

1 Comment

  1. Super excited to see my blog featured here! Thank you Joyce for including me. If anyone has any questions or wants to learn more about my journey as a tantrica and ecstatic states explorer, please don’t hesitate to reach out. I’m passionate about sharing my discoveries and experiences with others. Let’s connect and explore together!

    Ashira
    https://www.ashiratantra.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like...